Home » Disclaimer

Dit is een Verzamelaars / Hobby site en als zodanig geen handelsplatform. 
Onder "Art. 18 RWM" staat 'omschreven' de wetgeving omtrent het voor handen mogen hebben van antieke vuurwapens.  Echter, deze regels komen te vervallen wanneer men daadwerkelijk wil gaan schieten met in beginsel vrijgestelde vuurwapens. In dat geval gelden dezelfde voorwaarden als voor moderne vuurwapens en is dus alleen mogelijk als het wapen kan worden bijgeschreven op een verlof.